Laevigatus Hovenier
nieuws

Nieuws

15-05-2018 | Bestrijding buxusmot


Chemische bestrijding versus natuurlijke bestrijding

Wie buxus in zijn tuin heeft staan, vreest met grote vreze de komst van de buxusmot (Cydalima perspectalis). Degenen wiens buxus al is bezocht, heeft de vraatzucht van de buxusmotrups kunnen aanschouwen. Van de mooie groene struik blijft niet veel meer over dan een kaal en bruin skelet met aangevreten bladresten en spinsel.

500 Eitjes
Het is de rups (larve) die de schade aanricht. Het vrouwtje van de buxusmot legt gemiddeld 500 eitjes waar de rupsen uit voortkomen. De jonge rupsen zijn vaalgeel van kleur. De oudere rups verandert na een aantal vervellingen van kleur in felgroen met een zwarte kop en zwarte stippen. Dan is de rups het meest vraatzuchtig. Waarschijnlijk is de mot met een partij buxusstruiken uit China of Japan naar Europa gekomen. Aldaar bezoekt de mot ook andere (tuin)planten.

Kinderen en huisdieren
Tuincentra doen goed zaken met de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen. Mocht u die gaan gebruiken besef wel dat u met gif spuit. Het gif pakt ook andere insecten aan. Nadien neerstrijkende nuttige en bestuivende insecten leggen ook het loodje. Ook eventuele natuurlijke vijanden van de buxusmot. Mocht u toch voor gif kiezen; spuit dan op een windstil moment, zodat het gif niet verwaaid naar omliggende planten. Denk ook aan uw eigen gezondheid en draag beschermende kleding (vermijd lichamelijk contact) en hou kinderen en huisdieren uit de buurt. De volwassen rups laat zich overigens niet gemakkelijk om zeep helpen. Op de rupsen die zich al verpopt hebben om uiteindelijk de gedaanteverwisseling naar vlinder (mot) te maken, heeft het gif sowieso geen vat.

Onvoldoende resultaat
Oplossingen als met de hand verwijderen en plaatsen van feromoonvallen leveren onvoldoende resultaat op. Een feromoonval lokt de mannelijke motten en vangt ze. Daarmee wordt voorkomen dat de vrouwtjes bevruchte eitjes kunnen afzetten, waar de rupsen uit komen. Een feromoonval komt meer tot zijn recht om te monitoren hoeveel motten er zijn dan om ze te bestrijden.

Natuurlijke vijanden
De natuur zal zelf met een oplossing moeten komen. Menselijk ingrijpen heeft veelal ongewenste neveneffecten. Natuurlijke vijanden heeft de rups nog onvoldoende gelet op zijn onstuimige opmars. Toch doen kauwen en koolmezen zich te goed aan de rupsen. Ook naaktslakken schijnen rupsen te eten. Dus de natuurlijke vijanden dienen zich toch aan. Onze hoop moet m.i. daar toch op zijn gevestigd. De natuur zal de mot uiteindelijk moeten stoppen.

Cyclus
De buxus gaat overigens niet dood aan de vraatzucht. Ook al is de struik helemaal kaal. Uiteindelijk verschijnen er weer blaadjes aan. Die dan weer voedsel bieden aan een nieuwe generatie rupsen, waardoor de cyclus zich kan herhalen. U hoeft de aangetaste struik dus niet te verwijderen, maar u moet wel bereid zijn volgend jaar wellicht weer tegen een onooglijke kale haag aan te kijken. Maar misschien valt het volgende jaar mee?

Hoge temperaturen
Gaat u de buxussen toch ruimen, voer ze dan af via de groenbak. Het tuinafval gaat naar een composteringsbedrijf. Onder hoge temperaturen wordt het afval gecomposteerd. Bij die hoge temperaturen worden eitjes, poppen e.d. vernietigd. Nadat u heeft geruimd kunt u met een andere plant een nieuwe start maken. De veel duurdere Ilex crenata wordt veel genoemd als vervangende look-a-like. Bij grootschalige aanplant schuilt wel het gevaar van aantasting. Zie het lot van de buxus. Met Taxus en Lonicera zijn ook lage, groenblijvende hagen te maken.

Nestkasten
Nogmaals de redding zal van de natuur zelf moeten komen. Help de buxus door de natuurlijke vijanden van de buxusmot te helpen. Koolmezen voeren hun jongen o.a. met rupsen. En nestje koolmezen is goed voor afname van 8.000 rupsen. In plaats van de gifspuit hanteren kunt u dus ook een nestkast ophangen. Geeft u ook nog heel veel kijkplezier.


buxusmot (foto: Bernard Fransen, Vlindertuin Waalre)
buxusmot (foto: Bernard Fransen, Vlindertuin Waalre)
De buxusmot is een nachtvlinder. Ze legt circa 500 eitjes, die ze afzet op de buxus. Vooralsnog is het hier de enige waardplant waar eitjes op worden afgezet. De larven die uit het eitjes komen groeien uit tot de buxusmotrupsen.
Buxusmotrups (foto: Laevigatus Hovenier)
Buxusmotrups (foto: Laevigatus Hovenier)
De buxusmotrups doet zich in Nederland enkel te goed aan buxusblad. In zijn herkomstgebied (Azi) bezoekt de rups ook andere planten. Natuurlijke vijanden van de rups zullen de rups hier een halt moeten toe roepen. Chemische bestrijding brengt veelal schadelijke neveneffecten met zich mee.
Terug