Laevigatus Hovenier
nieuws

Nieuws

01-09-2017 | Tegel eruit, plant erin

Tegel eruit, plant erin

Peter Bleijs, Laevigatus Hovenier

Bij een tuin denk ik meteen aan groen: planten, struiken en bomen. Zo denkt lang niet iedereen erover. In steeds meer tuinen voert de kleur grijs de boventoon: de planten zijn eruit en tegels liggen erin. Makkelijk in onderhoud en goedkoop is de gedachte. Een Brabantse gemeente opperde deze trend tegen te willen gaan met een ‘tuintegeltaks’. Belasting betalen voor extra vierkante meters tuinplaveisel. Er kleven namelijk voor de gemeenschap de nodige nadelen aan het bestraten van tuinen. En groen biedt vele voordelen.

Bestrating
Het is een feit dat niet iedereen het leuk vindt om aan het onderhoud van de tuin te werken. Of dit om gezondheidsredenen niet kan. Een tuin zonder bestrating voor terras en tuinpad is ook niet altijd even praktisch. Overigens, steen in de tuin brengt ook onderhoud met zich mee. Onkruiden vinden een groeiplaats tussen de voegen en mos groeit op de tegels. Of dat onderhoud leuker is dan in een plantentuin? Terwijl er ook groene oplossingen zijn die beperkt onderhoud vergen.

Waterschade
Wat brengt een gemeente ertoe om versteende tuinen te weren? Het aantal hoosbuien in Nederland neemt toe. In korte tijd valt zoveel hemelwater naar beneden dat straten blank komen te staan. Regenwater kan op natuurlijke wijze door de bodem wegzakken en zo worden afgevoerd. Wanneer de bodem is bedekt met stenen, lukt dat niet. Dan moet het via het riool worden afgevoerd. Bij hevige regenbuien kan het riool de grote hoeveelheden regenwater niet aan en komen straten onder water te staan en lopen huizen gevaar voor waterschade.

Verantwoordelijkheid
Door klimaatverandering neemt de kans op hoosbuien en overstromingen toe. Het is een taak van gemeenten voorzieningen te treffen om hemelwater af te voeren. Maar ook bij de burger ligt een verantwoordelijkheid. Hoe meer (planten)borders hoe gemakkelijker het water wordt afgevoerd. Halfverharding kan een alternatief zijn voor steen. Als bestratingsmateriaal wordt dan gebruik gemaakt van bijvoorbeeld split, grind, boomschors, perzikpitten enz. Water kan dan wel wegzakken in de bodem. Er zijn ook opengewerkte tegels verkrijgbaar die dit voordeel hebben.

Verkoeling
Planten bieden nog veel meer voordelen. Bomen geven verkoeling in de tuin en bebouwde omgeving. Hun bladerdek geeft schaduw. Mensen transpireren wanneer ze het warm hebben. Bomen transpireren ook. Via het blad staan ze vocht af aan de buitenlucht. Dit draagt ook bij aan een aangenamere omgevingstemperatuur. In een versteende omgeving kunnen de temperaturen veel hoger oplopen en leiden tot gezondheidsklachten (hittestress).

Steenbreek
Met de landelijke campagne Operatie Steenbreek worden tuinbezitters aangemoedigd de tegels uit hun tuin te halen en er groen voor terug te zetten. Landelijke organisaties, bedrijven en gemeentes steunen de campagne actief. Een negatieve prikkel zoals de tegeltaks zou helemaal niet nodig moeten zijn. Je hebt zelf voordeel bij een groene omgeving. En je doet andere zoals vogels, vlinders en andere dieren er een enorm plezier mee.

Terug