Laevigatus Hovenier
nieuws

Nieuws

01-06-2017 | Iedere tuin als een tuinreservaat

Maak van je tuin een natuurreservaat

Peter Bleijs, Laevigatus Hovenier

De tuin geeft niet alleen planten een plek aan huis. Vogels, bijen en vlinders kunnen er ook een verblijfplaats vinden. Alle tuinen in Nederland tezamen vormen een flink natuurgebied van honderden vierkante kilometers. De tuin is veelal van levensbelang voor vogels, insecten en dieren. In stedelijk gebied heeft de tuin sowieso veel te bieden. Maar ook in het buitengebied heeft een vlinder meer aan een bloemrijke tuin dan aan een maďsveld van vele hectare.

De levende tuin
Planten in de tuin zijn mooi om naar te kijken. Hoe meer variatie hoe meer kijkplezier. Bij een gevarieerde beplanting is er voor vogels en vlinders voedsel, schuil- en broedgelegenheid te vinden. Een tuin die door hen wordt bezocht, brengt de tuin tot leven en geeft kijkplezier. Ze zijn zelfs vaak afhankelijk van wat de tuin te bieden heeft. Met enkele aanpassingen is je tuin voor hen misschien nog aantrekkelijker te maken.

Vlinders
Vlinders houden van zon (warmte) en bloemen. Hierin vinden ze hun voedsel (nectar). Sommige bloemen zijn zeer geliefd, bijvoorbeeld die van de vlinderstruik en herfstaster.
Vlinders hebben planten ook nodig om er hun eitjes op af te zetten. De grootste en mooiste vlinder in Nederland, die ook in Waalre voorkomt, de koninginnenpage, legt zijn minuscule eitjes graag op de venkelplant (Foeniculum vulgare). De laatste jaren laat deze vlinder zich hier helaas steeds minder zien. Wanneer iedereen een venkelplant in de tuin zet kunnen we de kans op zijn terugkeer naar het dorp misschien vergroten. Het is het proberen waard.

Vogels
Vogels zijn op zoek naar drie dingen: veiligheid, voedsel en een broedplaats. De tuin kan ze alle drie bieden. Een struik kan een vogel beschermen tegen katten of roofvogels. Klimplanten en struiken met stekels en bessen geven bescherming en voedsel. Door een stooisellaag (blad e.d.) op de grond te laten liggen, kunnen insecten die daar leven door vogels worden gegeten. Een vijver of een eenvoudige waterschaal is een mooie drink- en badplaats. Vogels mogen het hele jaar bijgevoerd worden. Met het plaatsen van een nestkast maak je ze het ze aantrekkelijk om nageslacht in jouw tuin te laten opgroeien. Met een beetje geluk zie je het jonge kroos de nestkast onwennig verlaten.

Bijen
Er zijn bijen die als een volk bij elkaar leven, honingbijen. En er zijn er die ‘op zichzelf” wonen: solitaire of wilde bijen. Je kunt ze allebei aantreffen in de tuin, mits er bloeiende planten in staan. Het is de nectar en het stuifmeel in de bloem waar ze naar op zoek zijn. Met het aanplanten van bolgewassen (crocus) voorzie je ze ook in het vroege voorjaar van voedsel. Bijen hebben een zeer belangrijke functie bij de bestuiving van planten. Voor onze voedselproductie zijn ze daarom zeer belangrijk. Je tuin kan een bijdrage leveren aan het welzijn van allerlei dieren waaronder bijen. Maak van je tuin je eigen natuurreservaat door er een variatie aan planten in te zetten.

Terug