Laevigatus Hovenier
nieuws

Nieuws

27-05-2019 | Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek: tegel eruit, plant erin

Eind mei vond in aanwezigheid van professionals en vrijwilligers actief in het groen een vervolgbijeenkomst in Eindhoven van Operatie Steenbreek plaats. De bijeenkomst was belegd door de gemeente Eindhoven. De landelijke Operatie Steenbreek wil tuinbezitters ertoe aanzetten teveel aan bestrating te verwijderen en planten daarvoor in de plaats te zetten.. “Tegel eruit, plant erin”, luidt kort samengevat de boodschap.

Stortbui
De laatste jaren gebeurt het vaker dat straten na een hevige stortbui blank komen te staan. In het ergste geval dringt het water de huizen binnen. Gemeentes hebben als taak het regenwater af te voeren. Maar ook inwoners hebben een verantwoordelijkheid. In stedelijk gebied is een groot deel van het grondoppervlak in gebruik voor woningen. Tuinbezitters die hun tuin vooral bestraten dragen eraan bij dat het regenwater niet in de bodem wegzakt en er wateroverlast ontstaat.

Droogte
Naast stortbuien zullen in de toekomst ook langere perioden van droogte zich vaker voordoen. Mocht het dan toch een keer regen dan is het zonde het regenwater via het riool af te voeren. De planten in uw tuin kunnen dat water dan namelijk goed gebruiken. Dit kunt u doen door de regenpijp af te koppelen van het riool en het water naar uw tuin te leiden. Het boekje 'Water in de tuin' (Roodbont) geeft hiervoor praktische aanwijzingen.

Hitte
Bestrating vergroot dus de kans op wateroverlast. Bestrating kan voorts de temperatuur tot extreme waardes doen oplopen. Stenen slaan zonnewarmte op en staan de warmte af aan de buitenlucht. In stedelijk gebied betekent dit dat de temperatuur toeneemt. Op een warme zomerse dag zodanig dat het de gezondheid van mensen kan schaden, zeker bij ouderen. Jongere mensen ervaren de warmte in de stad als zeer onaangenaam.

Planten
Planten, zoals bomen, struiken en vaste planten kunnen daarentegen voor verkoeling zorgen. En het regenwater kan op bodems waar planten groeien in de bodem wegzakken, waardoor wateroverlast kan worden voorkomen.

Ambassadeur
Laevigatus Hovenier schaart zich achter Operatie Steenbreek en draagt de titel van Ambassadeur Operatie Steenbreek met overtuiging.

Terug