Laevigatus Hovenier
nieuws

Nieuws

01-01-2019 | Diversiteit in de stad

Diversiteit in de stad

Wereldwijd trekken mensen van het landelijk gebied naar de steden. Ook de natuur verplaatst zich naar de stad. In een stad als Berlijn wonen al meer vossen dan in het buitengebied eromheen. Insecten als bijen vinden in de stad veelal al meer voedsel dan daarbuiten.

Plantendiversiteit
In de steden is een plantendiversiteit aan het ontstaan: tuinen met bloeiende planten die voedsel als nectar en stuifmeel leveren. Terwijl in het monotone agrarisch gebied eromheen met bijvoorbeeld maïsvelden voor bijen en vlinders weinig is te halen.

Veilige omgeving 
Met uw tuin kunt u een bijdrage leveren aan het bieden van een leefomgeving van insecten, vogels en vele andere dieren. Acties als Operatie Steenbreek en Gewildgroei geven hier vorm aan. Vervang de stenen in uw tuin door planten of een vijver. Biedt in uw tuin een veilige en voedselrijke omgeving voor vogels, bijen, vlinders  enz.

Zie voor ideeën Flora en fauna op mijn website.

Terug