Laevigatus Hovenier
nazorg

Nazorg

Nieuw gazon: inzaai
Uw nieuwe gazon is zojuist door Laevigatus Hovenier ingezaaid. Wat kunt u doen om uw grasmat een goede start te geven?

Sproeien

Zorg ervoor dat de bodem tijdens de kieming voldoende vochtig blijft (niet nat). Zeker tijdens een droge periode is dit belangrijk. Sproei niet bij felle zon.

Maaien


Wacht met de eerste maaibeurt tot het gras 8 cm hoog is. Maai de eerste keren niet korter dan 5 cm. Regelmatig maaien heeft een positieve invloed op de dichtheid van de grasmat. Zorg ervoor dat de messen van de maaimachine scherp zijn.

Voer het maaisel af om viltvorming te voorkomen. Om mosvorming te vermijden, is het aan te raden het gazon niet te korter te maaien (> 3 cm). De meeste onkruiden verdwijnen na enkele maaibeurten.

Bemesten


Geef bemesting na de derde maaibeurt. Het gebruik van organische meststoffen heeft de voorkeur.

Belopen


Loop het eerste groeiseizoen zo weinig mogelijk over het gras.

Onderhoud


Om een mooie gesloten groene grasmat te behouden en mos geen kans te geven is het belangrijk regelmatig te maaien en te bemesten (groeiseizoen), te bekalken en compost te strooien (winter), te verticuteren en kale plekken bij te zaaien (lente en herfst). Zie ook de werkkalender op deze site.

Terug