Laevigatus Hovenier
nazorg

Nazorg

Nieuw gazon: graszoden
Uw nieuwe gazon met graszoden is zojuist door Laevigatus Hovenier gelegd. Wat kunt u doen om de grasmat een goede start te geven.

Sproeien


Nadat de graszoden is gelegd meteen water geven. Bij zonnig weer zeker niet tot 's avonds wachten met sproeien! Veel water geven zolang de zoden nog niet vastgegroeid zijn, is bepalend voor het succes.

De eerste paar weken wel 2 à 3 keer per dag de sproeier erop. Het gras heeft dit -vooral in de felle zon- hard nodig ('s nachts verdrogen de zoden niet). Licht voorzichtig een hoekje van de grasmat op om te controleren of de bodem nat is.

Vier tot zes weken na het uitrollen zijn de zoden vastgegroeid. Het gevaar van uitdrogen is dan veel minder groot. Vanaf nu is het bij droogte beter 1 keer per week te sproeien.

Maaien


Afhankelijk van het jaargetijde zal er vrij snel na het leggen gemaaid moeten worden. Meestal is dat al na 10 dagen het geval.
Het maaimes van de machine moet scherp zijn. Stel de machine bij de eerste maaibeurt hoog af. Maai voorzichtig in de lengterichting. Na een aantal maaibeurten wordt een speelgazon gemaaid op 3 à 4 cm hoogte.

Belopen


De eerste maand dient het gazon of speelveld nog voorzichtig te worden behandeld. Loop de eerste weken dus zo weinig mogelijk op het gazon. De zoden moeten namelijk eerst stevig op de ondergrond vastgegroeid zijn.

Bemesten


De eerste mestgift kan het beste na de derde maaibeurt gegeven worden. Gebruik bij voorkeur organische meststoffen.

Onderhoud

Om een mooie gesloten groene grasmat te behouden en mos geen kans te geven is het belangrijk regelmatig te maaien en te bemesten (groeiseizoen), te bekalken en compost opbrengen (winter), te verticuteren en kale plekken bij te zaaien (lente en herfst). Zie ook de werkkalender op deze site.

Terug