Laevigatus Hovenier
flora-en-fauna

Flora en fauna

BIJEN

Geen dier is zo belangrijk voor het in stand houden van de verscheidenheid aan bloeiende planten (biodiversiteit) als de bij. Mensen zijn voor een belangrijk deel voor hun voedsel afhankelijk van bijen.

Bijen zijn met hun navigatiesysteem, hun eigen taal en taakverdeling in het bijenvolk ook nog eens zeer fascinerende insecten. Ze worden bedreigd door ziekten, waardoor hele bijenvolken uitsterven.

Bijen bezoeken bloemen op hun zoektocht naar voedsel: nectar en stuifmeel. U kunt met de plantenkeuze in uw tuin bijen een afwisselend voedselaanbod bieden. Enkele planten die bijen bezoeken zijn:

Heesters
- Zuurbes (Berberis)
- Gele Kornoelje (Cornus mas)
- Klimop (Hedera helix)
- Vuurdoorn (Pyracantha)
- Weigelia (Weigelia)

Vaste planten
- Herfstaster (Aster)
- Ooievaarsbek (Geranium)
- Kattekruid (Nepeta)
- Klokjesbloem (Campanula)
- Salie (Salvia)

Bloembollen
- Ui-soorten (Alium)
- Krokussen (Crocus)
- Herfststijlloos (Colchicum autumnale)
- Sterhyacinth (Scillia)

Er zijn nog heel veel andere planten die voedsel bieden aan bijen. De Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland verstrekt informatie over bijen.

Terug