Laevigatus Hovenier
flora-en-fauna

Flora en fauna

De Levende Tuin

Uw tuin kan een belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden van dieren en nuttige insecten. Denk daarbij aan vogels, egels, vlinders en bijen. Bij een juiste inrichting biedt u hen een ideale broed-, slaap-, schuil- en fourageerplaats.

Stadsnatuur is daarnaast dikwijls veel interessanter dan natuur in het buitengebied. Een hectare maïsveld heeft weinig te bieden. Een tuin biedt meer verscheidenheid aan levensvormen (biodiversiteit). Alle tuinen in Nederland tezamen bestrijken een gebied dat tien keer zo groot is als Het Nationale Park De Veluwe.

In Flora en Fauna leest u leest hoe u uw eigen tuinreservaat kunt maken.

Terug